søndag 3. mars 2013

#032 My first segmented turning bowl

I det siste har jeg endelig beveget meg ut i segmented turning-verdenen. En aldeles flott verden som åpner mange nye dører for meg som tredreier. Etter at jeg sist uke lagde min egen store skivepusser, er det nå mulig for meg å lime sammen mange mindre deler til skiver, pusse disse flate på begge sidene for så å lime dem sammen til større emner som kan dreies på dreiebenken. Dette kommer jeg til å bruke mye tid på fremover :)

Jeg fant en passelig stor (liten) planke av Eik (Quercus robur) som jeg sagde opp i 16 like deler. Vinkelen på delene er på 22,5 grader. På den måten passer de sammen, og åtte stykk utgjør til sammen en sirkel. Limte først sammen to og to, så fire og fire. Når disse var tørket pusset jeg de møtende flatene flate så de passet perfekt til siste liming. Nå hadde jeg to skiver bestående av åtte deler hver.

Disse pusset jeg helt flate, slik at de igjen kunne limes sammen. I tillegg limte jeg en skive Ask (Fraxinus excelsior) over og en under.

Dermed hadde jeg et emne klart til dreiing.

Dreide en pen liten bolle av det hele, og ble veldig positivt overrasket av resultatet. Utrolig artig, spennende og flott. Svært inspirerende. Etterhvert vil det blir flere segmented turning-prosjekter å lese om her :)


In the last days I have finally moved into the world of segmented turning. A perfectly wonderful world that opens many new doors for me as a woodturner. Since I made my own large disk sander last week, it is now possible for me to glue together many smaller pieces, sand them flat on both sides to glue them together into larger blanks that can be turned on the lathe. I'm going to spend alot of tine on this in the future. :)

I found a suitably large (small) plank of Oak (Quercus robur) wich I sawed into 16 equal parts. The angle of the parts is at 22.5 degrees. This way they fit together, and eight pieces make up a circle. I first glued two and two, then four and four. When these had dried I sanded the mating surfaces flat so they fit perfectly on the final glueup. Now I had two slices of eight parts each.

I sanded these perfectly flat, so that they in turn could be glued together. In addition, I glued one slice of Ash (Fraxinus excelsior) above and one below.
 

Now I had a blank ready for the lathe.

Turned a pretty little bowl of it all and were very pleasantly surprised by the result. Incredibly fun, exciting and wonderful. Very inspiring. Eventually it will become more segmented turning projects to read about here :)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar