tirsdag 23. juli 2013

#062 In betweens - HSE Upgrade

- Scroll down for english -

Idag har jeg gitt verkstedet mitt en seriøs HMS-oppgradering. (Helse, Miljø og Sikkerhet.) Noe som absolutt var nødvendig.

Jeg har kjøpt et 6 kilos brannslukningsapparat (pulver), et stort brannteppe samt fuktede "hand wipes".

Fra før har jeg bare hatt et bittelite pulverappartat (+ et tilfredsstillende førstehjelpsskrin).

Skulle kanskje helst hatt skumapparat, siden bruk av pulverapparat kan ødelegge elektrisk utstyr samt fører til en voldsom rengjøring etterpå. Men på grunn av vinteren med sine minusgrader, er jeg nødt til å bruke pulver. Har dessuten brannteppet som kan brukes ved mindre branntilløp, så jeg slipper pulveret.

Håper selvfølgelig uansett jeg aldri får bruk for dette utstyret, men en skal aldri si aldri... Det er godt å være på den sikre side.


Siden jeg ikke har innlagt vann i garasjen, har jeg stadig hatt behov får å vaske hendene, uten å få det gjort. Nå kan jeg bare ta et tørk "Big Wipes Industrial+" og få rene hender på et blunk. De kan selfølgelig også brukes til å rengjøre verktøy og annet utstyr.

Jeg er svært fornøyd med denne oppgraderingen og oppfordrer alle andre til å tenke på Helse Miljø og Sikkerhet i verkstedet, uansett om det "kun" er et hobbyverksted eller om du driver mer profesjonelt...
Today I have given my workshop a serious HSE-upgrade. (Health, Safety and Environmental activities.) Something that was absolutely necessary.

I bought a 6 kilo fire extinguisher (powder), a large fire blanket and wetted "hand wipes".

Previously I only had a tiny powder extinguisher (+ a satisfactory first aid kit).

Should perhaps rather have had a foam extinguisher, since the use of a powder extinguisher can damage electrical equipment and leads to a tremendous cleaning operation afterwards. But because of the winter with temperatures below zero, I have to use the powder. I also have the fire blanket that can be used for smaller fires, to avoid the use of the powder extinguisher.


Of course I hope I never will need to use this equipment, but one should never say never... It is good to be on the safe side.

Since I do not have running water in the garage, I have often had the need to wash my hands without getting it done. Now I can just take a wipe "Big Wipes Industrial+" and have clean hands in no time. The wipes can of course be used to clean tools and equipment as well.

I am very happy with these upgrades and encourage everyone else to think about Health, Safety and Environmental activities in their workshop, whether it is "only" a hobby shop or if you are operating more professionally...Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar