tirsdag 29. oktober 2013

#078 A food safe bowl in Birch and Beech

- scroll down for english -

For godt å vel en uke siden, limte jeg sammen fem emner av en stor fjøl i Bøk (Fagus sylvatica) og noen mindre stykker Bjørk (Betula pubescens). Idag er jeg ferdig med den første bollen - et fint lite prosjekt, og spesielt spennende på grunn av en liten rikule i bjørkedelen av emnet.

Gjennom bruk av treslag som avgir lite smak og/eller gift, pluss bruk av en god og matsikker olje (Odie's Oil, som jeg er blitt helt hekta på) sikrer jeg at bollen kan brukes til mat uten å avgi giftstoffer - svært praktisk.

Etter å ha festet emnet med en skru-chuck, formet jeg utsiden. Så snudde jeg bolleemnet og hulte ut innsiden. I denne posisjonen ble også mesteparten av pussingen utført. Til slutt måtte bollen snus igjen og festes i et gummioppheng, før jeg dreide ren og pusset bunnen (kort fortalt). 

Etter å ha signert verket med en svipenn, dynket jeg det i vann, tørket forsiktig av og lot det stå til tørk over natta. Idag har jeg så pusset det lett med 1500K sandpapir og gitt det en god behandling med Odie's Oil. Bollen er allerede støvtørr, men bør stå i tre døgn før den tas i bruk.

Jeg lar bildene fortelle resten.

Følg meg gjerne på Facebook, om du ikke gjør det allerede :)
About a week ago, I glued together five blanks of a large piece of Beech (Fagus sylvatica) and some smaller pieces of Birch (Betula pubescens). Today I finished the first bowl - a nice little project, and especially exciting because of a small burl in the Birch part of the blank.

Through the use of species that emit little taste and/or toxins, plus the use of a good food safe oil (Odie's Oil, which I'm totally hooked on) I ensure that the bowl can be used for food purposes without releasing toxins - very convenient.

After fastening the blank in a screw chuck, I shaped the outside. Then I turned it around and hollowed the inside. In this position most of the sanding was also executed. Finally I turned the bowl over again and attached it in a soft grip. Here I turned clean and polished the bottom. (The turning operation in brief.) 

After signing the work with a pyrograph, I soaked it in water, dried it gently with a paper towel and left it to dry overnight. Today I sanded it lightly with sandpaper 1500K and gave it a good treatment with Odie's Oil. The bowl is already dry to the touch, but still needs three days to set properly before use. 

I'll let the pictures tell the rest. 

Feel free to folloe me on Facebook, if you are not allready doing so :)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar