torsdag 12. desember 2013

#084 In betweens - Shaping, blanks and a ring

- scroll down for english -

Idag har jeg formet et bollejern jeg nylig fikk tilsendt til riktig form med min Tromek T-7 slipemaskin. En hyggelig opplevelse.

Nesten alle dreiejern er kun grovt slipt og formet når du kjøper dem. Så er det opp til tredreieren selv å gi jernet ønsket fasong og skarphet.

Siden jeg lenge kun har jobbet med en liten dreiebenk og nå bruker en betraktelig større en, har jeg behov for å oppjustere størrelsen på en del av dreiejernene mine. Dette er et bollejern på 13mm. (De jeg har fra før er på 10mm.)

Jeg har gitt jernet en ganske "aggresiv" form med 40 graders vinkel på eggen. Dette er et jern jeg hovedsakelig skal bruke på utsiden av boller, både til å dreie kantete emner runde og å gi den utvendige formen til bollen.

Med samme forsendelse som bollejernet fikk jeg også fire store emner i Lønn, Alm, Chestnut og Bøk. Gleder meg til å gå løs på dem med det nyslipte jernet.

Idag fikk jeg også en spennende sak fra USA. En "Turner Select No-Lock Spindle Washer" til dreiebenken. Enkelt forklart er det en plastring som passer perfekt til dreiebenken og gjør det enklere å få løs chucken eller planskiver som er skrudd fast. Særlig planskiver kan være vanskelig å skru løs. Jeg har prøvd den litt idag og er svært fornøyd :)

Fortsatt god førjulstid til alle sammen, og husk å finn og følg meg på Facebook, Google+ og Instagram (!) :) 


Today I have shaped and honed a bowlgouge (which I newly purchased) with my Tromek T-7 sharpener. A pleasant experience.

Almost all turning tools are just roughly shaped and sharpened when you buy them. Then it is up to the wood turner to give the tool the desired shape and sharpness.


Since I for a long time have just worked with a small lathe and now use a considerably bigger one, I need to scale up the size on some of my turning tools. This bowl gouge is 13mm. (The ones I already have are 10mm.)


I have given the gouge a rather "aggressive" profile with a 40 degree angle on the cutting edge. This is a gouge I will mostly use on the outside of the bowls, both turning uneven blanks perfectly round and providing the external shape of the bowl.


With the same shipment as the bowl gouge I also got four major blanks made of Maple, Alm, Chestnut and Beech. I can't wait to start the turning with my new bowl gouge.


Today I also got an interesting shipment from the United Satetes. A "Turner Select No-Lock Spindle Washer" for my lathe. Simply stated, it's a plastic ring that fits perfectly to the lathe and make's it easier to unscrew the chuck or faceplates. Especially faceplates can be difficult to unscrew. I've tested it a bit today and I'm very happy :)

I wish everyone a continous plesant pre-Christmas time, and pleace find and follow me on Facebook, Google+ and Instagram (!)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar