søndag 2. februar 2014

#090 My first turned pen

- scroll down for english -

Igår dreide jeg min første penn. Og det var rett og slett kjempeartig!

For et par dager siden, fikk jeg et fint lite startsett for pennedreiing i posten. Mens jeg har ventet på dette, har jeg selvfølgelig sett på en hel del pennedreiervideoer på YouTube. For de som er interessert i pennedreiing, men som ikke har peiling, anbefaler jeg denne videoen fra Chad Schimmel. Den hjalp meg å få orden på de fleste tankene om hvordan man dreier en penn.

Jeg velger å ikke gå detaljert inne på HVORDAN men dreier en penn her, siden det fins veldig mange gode kilder til denne kunnskapen på nettet og andre steder...

Til min første penn valgte jeg noen biter i Teak (Tactona grandis) fra et gammelt TV-bord som emner. Disse var en smule store, men det er bedre med litt for mye enn litt for lite treverk :) Jeg fikk dem borret ut og limt inn messingrørene (fra pennesettet) i hullene. Deretter avrettet jeg emnene før jeg festet dem på mandrellen, som den heter, på dreiebenken og startet dreiingen. (En del nye begreper for meg her...)

Jeg har ikke spesielle, små dreiejern som ofte brukes til pennedreiing, men jeg klarte meg fint med en vanlig skrubb for grovarbeidet og en nyslipt meisel til findreiingen.

Etter dreiingen pusset jeg teaken til 1200K og brukte carnouba-voks til overflatebehandling. Hadde egentlig tenkt å legge noen strøk med skjellakk under, men jeg maktet rett og slett ikke å få av lokket på flaska :-P

Så nå har pennedreieeventyret startet. Jeg skal selfølgelig ikke BARE dreie penner, men det er flotte små prosjekter som kan bli fine gaver eller salgsartikler. Jeg har også en hel del ulike små trestykker liggende i verkstedet som vil bli brukt til dette. Og så finnes det utrolig menge forskjellige pennesett ute i verden. Vi får se hva som skjer etterhvert :)

Yesterday I turned my first pen. And it was just great fun!

A few days ago, I got a nice little starter kit for pen turning in the mail. While I have been waiting for this, I have of course seen a lot of pen turning videos on YouTube. For those interested in pen turning, but in need for more information on the topic, I recommend this video from Chad Schimmel. It helped me to make sense of the basics around pen turning.

I choose not to go in detail on HOW to turn a pen here, since there are many good sources of this knowledge on the Web and elsewhere...

To my first pen I chose some pieces of Teak (Tactona grandis) from an old TV stand as blanks. These were a bit big, but it's better with a little too much rather than too little wood :) I got them drilled out and glued the brass tubes (from the pen set) inside them. Then I leveled the ends of the pices before I put them on the mandrel, as it is called, on the lathe and started the turning. (Some new words for me here ...)

I do not have any special, small turning tools which is often used in pen turning, but I managed fine with a regular roughing gouge and a rasor sharp skew chisel.

After the turning I sanded the Teak to 1200K and used carnouba-wax as finish. I had actually planned to put some coats of shellac underneath, but I could simply not get the cap of the bottle...

So now the pen turning adventure has just started. I will of course not JUST turn pens, but this is great small projects that can be nice gifts or articles. I also have a lot of different small pieces of wood lying in the workshop which will be used for this. And then there's incredible amounts of different pen sets in the world. We'll see what happens :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar